Om denna hemsida

Utvecklingen av denna Optipods nya hemsida inleddes månadsskiftet oktober - november 2011.

 

Den nya hemsidan har publicerats på ett tidigt stadium (medio december 2011) innan allt var klart.

Sucessivt har allt fler hittat fram till sidan efter att adressen optipod.se pekades om i mitten av dec. 2011.

 

Hemsidan kommer under vinter-våren sucessivt att vidareutvecklas, i första hand med:

  • fler produktbeskvningar
  • bilder o video från fler Optipod-användare
  • Webbutiken: fler betalningssätt
  • tester av Optipod-utrustning
  • kundberättelser 

Optipod tar gärna emot synpunkter, kritik (pos & neg) och förslag avseende utrustning. Kontakta oss!

 

Optipod tar likaså tacksamt emot synpunkter, kritik och förslag rörande denna nya hemsida.

Kontakta webmaster!

PRISER

 

Alla priser angivna på denna hemsida avser pris exkl. moms!

Lagstadgad svensk moms tillkommer således på ALLA priser.

 

Alla priser kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.

Är du intresserad av en produkt där inget pris är angivet - kontakta optipod via mail eller telefon!

Några korta förklaringar:

 

Blå, understruken text visar att det är en klickbar länk till:

  • en annan sida på denna hemsida
  • till en helt annan hemsida
  • till att skicka ett E-mail
  • till att se en video
  • + div. andra länkar

I webbutiken har vi på de produkter vi inte själva tillverkar lagt in länkar direkt till resp. producents produktbeskrivning.

 

Textblock med röd ram innehåller aktuella anvisningar/upplysningar till användaren, t.ex. att en viss funktion f.n. ej är aktiverad, på prov eller annan anledning användaren bör upplysas om.