Om Du som användare hittar fel eller brister på denna hemsida är vi mycket glada om du vill meddela det till oss.
Du kan fylla i nedanstående formulär och berätta vad du hittat. Ditt meddelande sänds som ett E-mail till webmaster.

 

Självfallet tar vi även emot önskemål och förslag till förbättringar av hemsidan.

  • Om vi skulle behöva ytterligare upplysningar från Dig
  • Här kan du ladda upp bilder t.ex. till hemsidan. Enklast som jpg-filer.
    (max 50 MB)

Under utvecklingen av en ny hemsida är det viktigt med feedback från användarna.

 

Om du som användare av optipod-utrustning har upplevt något speciellt i samband med användandet tar vi gärna del av dina erfarenheter.

Med ditt tillstånd kan vi lägga ut det på hemsidan.

 

Detta gäller inte minst de som köpt "Custom-made" utrustning från Optipod.

Det som idag är Custom-made kanske imorgon hamnar bland standardprodukterna.

 

Hjälp dina kollegor och dela med dig av dina erfarenheter som fotograf och filmare!

 

Bilder mottages med tacksamhet!

 

Rolf Eriksson, t.f. webmaster